From coach to awakener ( Dutch version)

Robert Dilts (born 1955) has been a developer,...

Robert Dilts (born 1955) has been a developer, author, trainer and consultant in the field of Neuro-linguistic programming (NLP) since its creation in 1975 by John Grinder and Richard Bandler. Français : Robert Dilts (né en 1955) est développeur, auteur, formateur et consultant en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) depuis sa création en 1975 par John Grinder et Richard Bandler. (Photo credit: Wikipedia)

Robert Dilts beschreef naar mijn oordeel in zijn boek van “Coach tot awakeren” zeer goed wat hij bedoelde met “Coach met een grote C”.
Hij gebruikt daarbij zijn model van de logische niveau’s. Het is niet zozeer een model waar je logisch doorloopt bij het initieren van gedragsverandering van onder naar boven, maar van boven naar onder.
Ik geef je hieronder mee hoe hij dit invult en wat mogelijke tools zijn om op elk van deze niveau’s te werken.

Niveau 1: Omgeving  –  Rol: Gids

Je helpt de coachee om zijn omgeving in kaart te brengen. Door het bevragen van de coachee wordt de omgeving helder voor zowel de Coach-Gids als de coachee. De coach heeft hier de rol op te nemen om de coachee door zijn eigen omgeving te gidsen.
Tool: Laat de coachee een metafoor/sprookje gebruiken als de omgeving te bedrijgend is. Je kan hiervoor Clean Language gebruiken (ga daarvoor naar  https://erivancamp.wordpress.com/category/communication-and-ei/ ) om hier meer over te leren.
Niveau 2: Gedrag  –  Rol: Trainer/coach met kleine “C”
De coach traint nieuw gedrag bij de coachee. Je stelt samen vast waar het niet goed gaat en stuurt als coach bij.
Hierbij ontdek je als coach de goede en zwakke kanten van je coachee
Tool: Laat je inspireren door het boek ” The sourcebook of Magic ” die een verzameling is van 77 NLP tools.
Niveau 3: Vaardigheden – Rol: Leraar/instructeur
Je focust meer op cognitieve vaardigheden en vermogens.
Tool: cicle of excellence- Leervoorkeuren (VAKOG) – State managment
Niveau 4:  Overtuingen en waarden – Mentoring
Het ontdekken van de waarden en overtuigingen die met het zelfbeeld van de coachee overeenkomen is hierbij de opdracht.
Tool: Waarden in lijn brengen met gedrag of vice versa – waardenonderzoek – “As if” frame om beperkende overtuigingen uit te dagen.
Niveau 6: Identiteit en rolidentiteit – Sponsorship
Samen met de coachee ga je op zoek naar identiteiten, rollen in zijn/haar leven. Je helpt mee grenzen stellen, je schept mee helderheid in hoe de eigen waarden deze indentiteit ondersteunen.
Tool: time-line oefeningen – groep sponsorring
Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s