Laat talent nooit een reden zijn om niet te excelleren.

Zelfkennis en meer bepaald kennis van je eigen goede kanten is een zegen. Soms houdt dit ons echter ook tegen, gewoon omdat we vinden dat we al goed genoeg zijn, zodat voorbereiding, herhaling, oefenen soms wegvalt. Dit is het moment waar we allemaal moeten voor waken, het is net dàn dat je nog meer moet oefenen om tot excellentie te komen…Immers het verschil tussen een olympische kampioen en zilver is meestal heel erg klein én dat is het verschil ook tussen zeer goed en excellent. Daarom, blijf  focussen op oefenen en herhalen, ook als we al zeer goed zijn, immers alleen dan kunnen we excellent worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s