EI with stress

Als je met stress zit, zit je meestal met ei dat je niet kwijt kan. Nochtans is stress zo simpel als A-B-C.De A van Activator. Datgene dat oorspronkelijk voor de prikkel zorgt dat er stress kan onstaan. B van Begrip. Hoe begrijpen wij de prikkel die op ons wordt afgevuurd.C van Consequenties.Welke consequentie verbinden wij met dit begrip van de prikkel.
Als je dit weet, dan besef je ook dat je op elk van die terreinen stress kan gaan bewerken, indien je dit nodig acht.
Activatoren. Dit betekent dat je meer grip op je omgeving zou moeten trachten te krijgen.
Begrip. Als je stress hebt en je stelt de vraag:”Hoe kan ik dit nog begrijpen?” Dan kan het zijn dat een heel deel stress al van je afvalt.
Consequenties. Welk gedrag stel je na het begrepen te hebben.
Veel mensen denken dat je aan stress weinig kan doen. Dit model geeft je aan dat je op elk van de elementen kan werken.
Als je wil weten hoe dat kan, lees dan de volgende artikels over Emotioneel Intelligent omgaan met stress!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s