Een meer genuanceerd zicht op EI…

Eomtionele intelligentie is uiteraard een vlag die vele ladingen dekt.
Dr Reuven Baron onderscheidt hierin 5 domeinen en hij heeft hiermee heel wat onderzoek gedaan om deze meetbaar te maken.

1.Intrapersoonlijke vaardigheden
– emotioneel zelfbewustzijn
– assertiviteit
– onafhankelijkheid
– zelfbeeld
– zelfverwezenlijking
2.Interpersoonlijke vaardigheden:
– empathie
– sociale verantwoordelijkheid
– interpersoonlijke relaties
3.Aanpassingsvermogen
– probleemoplossend denken
– testen van realiteit
– flexibiliteit
4.Stress beheer
– stress tolerantie
– impuls controle
5.Algemen ingesteldheid
– geluksgevoel
– optimisme

Uiteraard is het zo dat bij meting bij verschillende doelgroepen deze vaardigheden in minder of meerdere mate aan bod komen. Interessanter is om te weten waarom succesvolle mensen in hun domein zoveel succes hebben en welke EI vaardigheden bij hen dan zo nodig zijn om succesvol te zijn.
Dat is mijns inziens de toegevoegde waarde van het model van .Reuven Baron.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s